Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Säkerhet
Alla deltagare tävlar på egen risk och efter eget omdöme vid val av kajak och utrustning. Tävlingens art innebär att följebåtar är en omöjlighet och alla måste vara förberedda på att klara sig själva vid en olycka. Idén är att ha ett enkelt arrangemang, som bygger på deltagarnas goda omdöme. Det är tidigt på året, kallt i vattnet med risk för dimma och varje deltagare bör vara utrustad som för en ensamtur.

Följande gäller för att få starta:
- Deltagaren skall bära flytväst.
- Kajak eller surfski får användas. Kajaken skall vara utrustad med två vattentäta skott. Skotten skall vara placerade strax akter om sittbrunnen och strax för om fotstödet. Alternativet till detta arrangemang är ett vattentätt skott strax akter om sittbrunnen, kombinerat med flottör (air bag) i fören. Surfskin skall naturligtvis vara helt tät. En förutsättning för både surfskis och kajaker är att användaren kan entra den på öppet vatten efter eventuell kantring.
- Kompass skall medföras. Denna behöver inte vara fast monterad.
- Mobiltelefon i vattentätt fodral skall medföras.
- Alla tävlande har skyldighet att erbjuda assistans till medtävlare som råkat i allvarliga svårigheter t.ex. kapsejsat. Eventuellt tidsavdrag för detta bestäms av tävlingsledningen.

Karta 
Karta tillhandahålles av arrangören. Som kartunderlag kommer en specialutgåva av Lantmäteriets Terrängkartan att användas. Kartbladet kommer att vara inplastat (vattentätt) och av A4-format. På kartan kommer banan och ytterligare nödvändig information att vara förtryckt. Kartan kommer att vara försedd med ett 5 mm hål i varje hörn. Möjligheter finns att få kartan försedd med en ståltråd till varje hörn. Det är upp till deltagaren att förse sin kajak med ytterligare arrangemang för att fästa kartan på kajaken.  

Start
Gemensam start lördag 2014-05-07, kl 12:00. Skepparmöte en timma innan start, alltså kl 11:00.  
De tävlande anmodas att placera sina kajaker på stranden enligt instruktion från startpersonalen. Starten kommer att ske på land (typ Le Mans), där alla deltagarna får sina kartor samtidigt, för att sedan sjösätta sina kajaker. Startkuvert innehållande nummerlapp, stämpelkort och eventuell annan information utlämnas vid startplatsen, fram till en timma före start. En timma innan start hålls skepparmötet, på detta gås startproceduren och annan nödvändig information igenom, eventuella ändringar meddelas, väderprognos lämnas m.m.

Övrigt
Det är tillåtet att landa och lämna kajaken, på valfritt ställe och förflytta sig valfri längd till fots över land, för att stämpla vid kontrollerna. Stämplingen av kontrollerna måste ske i rätt ordning, alltså 1an först sen 2an osv. Det är dock inte tillåtet att bära kajaken över land för att sjösätta på annat ställe. GPS kan medföras, men endast för säkerhet och för analys av navigeringen i efterhand. GPS av typ sportur, som inte har karta eller visar position kan fästas synligt. GPS med kartdisplay skall vara nedpackad i kajaken under tävlingen.