gallery/dsc03761_1

Startavgift

Hela arrangemanget bygger på frivilligt arbete och vi har ingen startavgift. För att täcka kostnaden för kartor, hemsida, bensin, fika osv, tar vi dock emot frivilliga bidrag och har en sparbössa för detta vid start och målplatsen. Det går även bra att lämna sitt bidrag med swish.

Priser
Handsnidade medaljer av trä delas ut till de tre första i varje klass.