2018

K1H
1    Jens Thorild                  1.30.08
2    Jörn Haugerud              1.30.13
3    Einar Kjerschow            1.36.26
4    Anders Abrahamsson   1.36.27
5    Bo Andersson               1.37.44
6    Patrik Mossberg            1.41.35
7    Markus Grip                  1.41.42
8    Perra Andersson           1.41.57
9    Göran Matsson             1.41.59
10  Klas Åström                   1.49.19
11  Per Ivarsson                  2.01.43
12  Martin Rådbo                2.05.24
13  Alf Andersso                 över maxtid
14  Noah Andersson           över maxtid

K1D
1  Maria Westberg             2.12.26

K2M
1  Eva Carlbom / Björn Westling  1.50.38